ป้ายกำกับ: รูปแบบธุรกิจ

รูปแบบธุรกิจ ที่สร้างกำไรได้แน่นอน

รูปแบบธุรกิจ ที่สร้างกำไรได้แน่นอน

ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำกำไรงาม แต่ว่า รูปแบบธุรกิจ แบบไหน จึงจะมีลักษณะที่ต้องการนั่นคือ ทำกำไรได้มาก เกิดขึ้นได้กับธุรกิจ 2 ลักษณะ ธุรกิจที่ทำกำไรต่อหน่วยได้น้อย แต่ขายได้ในปริมาณมาก ธุรกิจที่ทำกำไรต่อหน่วยได้มาก แต่ขายได้ในปริมาณน้อย แนวค ...