วัน: พฤษภาคม 19, 2018

ธุรกิจที่น่าสนใจ ถนัดอะไร เริ่มต้นอย่างนั้น

ธุรกิจที่น่าสนใจ ถนัดอะไร เริ่มต้นอย่างนั้น

โลกของธุรกิจปัจจุบันนี้ ต่างจากในอดีตเพราะวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป หันมาสนใจการสื่อสารออนไลน์ เรียกร้องหาความสะดวกสบายมากขึ้น หากใครมองเห็นก็สามารถทำเป็นธุรกิจได้เลย มันน่าสนใจแค่ไหน ลองมาดูกัน ธุรกิจที่น่าสนใจ เปิดร้านเช่าชุด เสื้อผ้าออกงาน ชุดไทย ชุ ...
รูปแบบธุรกิจ ที่สร้างกำไรได้แน่นอน

รูปแบบธุรกิจ ที่สร้างกำไรได้แน่นอน

ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำกำไรงาม แต่ว่า รูปแบบธุรกิจ แบบไหน จึงจะมีลักษณะที่ต้องการนั่นคือ ทำกำไรได้มาก เกิดขึ้นได้กับธุรกิจ 2 ลักษณะ ธุรกิจที่ทำกำไรต่อหน่วยได้น้อย แต่ขายได้ในปริมาณมาก ธุรกิจที่ทำกำไรต่อหน่วยได้มาก แต่ขายได้ในปริมาณน้อย แนวค ...