รูปแบบธุรกิจ ที่สร้างกำไรได้แน่นอน

ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำกำไรงาม แต่ว่า รูปแบบธุรกิจ แบบไหน จึงจะมีลักษณะที่ต้องการนั่นคือ ทำกำไรได้มาก เกิดขึ้นได้กับธุรกิจ 2 ลักษณะ

  1. ธุรกิจที่ทำกำไรต่อหน่วยได้น้อย แต่ขายได้ในปริมาณมาก
  2. ธุรกิจที่ทำกำไรต่อหน่วยได้มาก แต่ขายได้ในปริมาณน้อย

รูปแบบธุรกิจ

แนวคิดเรื่องกำไรในการทำธุรกิจ ขึ้นอยู่กับลักษณะโดยรวมของธุรกิจที่ควรเป็นดังต่อไปนี้

  1. เป็นธุรกิจผูกขาดเจ้าเดียวและเป็นที่ต้องการของตลาด
  2. เป็นธุรกิจที่มีต้นทุนต่ำ แต่ขายได้ในราคาสูง

รูปแบบธุรกิจ ที่เข้ากับปรัชญา งานทำกำไรงาม

  1. ธุรกิจที่ผูกขาดกับสถานที่ที่มีกลุ่มลูกค้าจำนวนมากและแน่นอน เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงงาน คุณสามารถทำธุรกิจขายอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเขียน อุปกรณ์จำเป็น
  2. งานประมูลผูกขาด เช่น งานถ่ายภาพบัณฑิตรับปริญญา อย่างไรเสียบัณฑิตก็ต้องซื้อสินค้าของคุณ
  3. ธุรกิจบริการเพื่อความงาม ไม่ว่าเศรษฐกิจจะผันผวนเช่นไร ผู้หญิงก็ไม่ยอมหยุดสวย
  4. ธุรกิจเครื่องอุปโภค บริโภค สินค้าจำเป็น ยังไงก็ขายได้ โดยเฉพาะสินค้าราคาถูกที่ตัดสินใจซื้อได้ง่าย
  5. 6. บริการนวดบำบัดอาการเจ็บปวด เทรนด์สุขภาพกำลังมาแรงเรื่องการออกกำลังกาย อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีโอกาสเติบโตได้ในสังคมที่การเคลื่อนไหวน้อยลงและจะใหญ่ต่อไปคือ ธุรกิจนวดบำบัดอาการเจ็บปวด
  6. ธุรกิจนายหน้าขายสินค้า หรืออสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนมือของทรัพย์สินที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีขั้นตอนที่ต้องอาศัยการติดต่อหลายครั้ง อาชีพนายหน้าจึงทำกำไรงาม

เริ่มต้นแต่วันนี้ คือการสร้างโอกาสให้ตัวเองในการทำกำไรก่อนใคร