ช่องทางรวย เปลี่ยนทุกงานให้เป็นเม็ดเงิน อย่างมหาศาล

ใคร ๆ ก็มี ช่องทางรวย แต่ที่ยังมีคนยากจน เพราะเขาไม่เห็นช่องทางนั้นอย่างหนึ่ง ความเชื่ออีกอย่างหนึ่ง ที่ทำให้โอกาสไม่วิ่งเข้ามาหา  ความแตกต่างในการสร้าง ช่องทางรวย จึงขึ้นอยู่กับ ตัวบุคคลมากกว่างานอาชีพ

เกิดมาจนก็รวยได้

เหตุผลที่ว่า เพราะเกิดมาจนจึงปิดโอกาสเป็นเรื่องที่คนพยายามหาเหตุผลเพื่อปิดโอกาสตัวเองมากกว่าจะเป็นเรื่องจริง 100% เพราะนักธุรกิจใหญ่บางคน เริ่มต้นจากเป็นเด็กสลัมแต่ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่พันล้านก็มี เด็กด้อยโอกาสที่ขวนขวายจนเรียนจบ กศน. และสอบเข้าเรียนจบออกมาเป็นแพทย์ก็มี ผู้พิพากษาที่มาจากคนสิ้นไร้ไม้ตอกก็มี โอกาสที่จะรวยจึงมีเฉพาะบางคนที่ไม่ปิดโอกาสตัวเอง

ปรัชญาว่าด้วยการสร้าง ช่องทางรวย

เป็นเรื่องจริงว่า ทุกอาชีพในโลกนี้มีมากมาย สามารถสร้างความร่ำรวยได้ทุกอาชีพ ด้วยเหตุผลที่ว่า

  1. ทุกอาชีพทำให้เป็นเงินได้ รายได้ต่อหน่วยของงานแต่ละงานมีไม่เท่ากัน แต่ก็สร้างรายได้ให้ทั้งนั้น
  2. แม้หนึ่งหน่วยรายได้จะสูงต่ำไม่เท่ากัน แต่ช่องทางรวยก็มี ถ้ามีการเพิ่มปริมาณรายได้นั้นให้มากเพียงพอที่จะร่ำรวย

ช่องทางรวยมีทางไหนบ้าง สร้างเม็ดเงินมหาศาล

     ช่องทางรวย  เมื่อมองไปในสังคมรอบตัว คุณจะพบว่า คนที่รวยไม่ใช่เฉพาะคนที่มีงานทำประจำ คนที่ทำธุรกิจ คนที่มีโรงงาน คนค้าขาย แต่ทุกสาขาอาชีพ

       มักปรากฏคนรวยให้เห็นเสมอ บางคนขายตรงแล้วรวย ขายรถแล้วรวย ขายกาแฟรวย ขายส้มตำรวย ขายเบเกอร์รี่ ขายพิซซ่า เปิดร้านสะดวกซื้อ เปิดห้าง ปลูกผัก ทำสวน ทำไร่ เพาะพันธุ์สัตว์ขาย ขายต้นไม้

       ความรวยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกอาชีพจริง ๆ แสดงว่า ช่องทางรวย มีได้ทุกช่องทางอาชีพ อยู่ที่คุณมีโอกาสจะทำได้อย่างนั้นหรือไม่ คิดง่ายๆ ถ้าคุณมีสวนผลไม้เป็นพันไร่ ในปีที่ผลผลิตดี ขายได้ราคาขณะที่สวนอื่นไม่มีผลผลิต คนที่รวยก็คือคุณ ฉะนั้น ช่องทางรวยจึงมีหลายช่องทาง

  1. ช่องทางการค้าขายแล้วรวย ทั้งซื้อมาขายไป ผลิตและจัดจำหน่ายเอง
  2. ช่องทางทางการเกษตรทำให้รวย พืชเศรษฐกิจยอดนิยมสามารถสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นได้
  3. ช่องทางด้านอุตสาหกรรมทำให้รวย
  4. ช่องทางการให้บริการสนับสนุนการท่องเที่ยวทำให้รวย เช่น การโรงแรม นำเที่ยว
  5. ช่องทางเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่ ทำให้รวย เช่น สร้างที่อยู่อาศัยบ้านจัดสรรจนเป็นที่นิยม ช่องทางผลิตจำหน่ายยารักษาโรค สร้างโรงพยาบาล คลินิก ทั้งรักษาโรค และความสวยงาม ศัลยกรรม เป็นต้น

ช่องทางรวย จึงมีสำหรับทุกคนที่เห็นโอกาส และกล้าที่จะลงมือทำ พยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ เห็นอุปสรรคเป็นของหวาน